тел.: 053 276 040
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в Каспичан

За Училището

   Обединено училище "Христо Ботев" село Каспичан е създадено през 1857 година. Празникът на учебното заведение се чества всяка година на 2 юни – Ден на Ботев.

 

   В нашето училище се обучават ученици от І до Х клас, като процеса на обучение е целодневен за учиниците от І до VІІ клас.

   Обединено училище Христо Ботев е с делегиран бюджет и разполага с много добра материално - техническа база, която включва:

  • 1 интерактивен кабинет;
  • 1 компютърен кабинет;
  • гимнастически салон;
  • столова;
  • парно;
  • осветление по всички изисквания;
  • външно видеонаблюдение;
  • 2 спортни площадки;
  • библиотека.

   Първият етаж на учебното заведение, където се провеждат учебните занятия  на учениците от начална степен е обзаведен с нови мебели.

    Нашето училище предлага Факултативни учебни часове по фолклор на етносите, които е за ученици от начален и прогимназиален етап на обучение.

   В Обединено училище "Христо Ботев" с. Каспичан работят високо квалифицирани и мотивирани преподаватели с дългогодишен опит, които се грижат се за възпитанието и обучението и социализацията на Вашите деца.

С Решение № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година училището в с. Каспичан е в списъка на Иновативните училища

   Ние от Обединено училище "Христо Ботев" село Каспичан работим по много проекти, към които има извънкласни дейности.